تبلیغات
Yellow

بی معرفت...!

یکشنبه 6 مرداد 1398 | 05:51 ب.ظ

الان دیدم آرزو وبشو بسته ...!
خیلی بی معرفتین ! خیلییییییی.
چطور دلتون میاد به همین راحتی برین ؟!
بعد هم بگین " من که میدونم برا هیچکی مهم نیس"
درحالی که مهمه! خیلی هم مهمه ...!
نمی فهممتون ! درکتون نمیکنم ! انقدر بی معرفت ؟ انقدر بی مرام ؟
معرفت اندازه عدس :|
برین گم شین همتون نامردا ...!
از خیلیاتون ناراحتم !
اول از همه از پناه !
بعد از آرزو !
بعد هم از مهزاد !
خدایی دلتون برا وب و دوستای نتیتون تنگ نمیشهـ؟
مگه جنس قلبتون چیه نامردا ؟ یعنی انقدر سنگدلین ؟
لعنت به من که زود به همه وابسته میشم و جدایی واسم سختهـ!
لعنت...!
+آرزو و پناه خیلی بی معرفتین