تبلیغات
Yellow

اضافه ها رو خط خطی کن!

دوشنبه 7 مرداد 1398 | 09:28 ب.ظ

كاغذ و خودكارت رو بزار جلوت

آدمهای زندگیت رو یكی یكی بنویس

اضافه كاری داره...خط بزن

حسادت میكنه...خط بزن

خوبیهات به چشمش نمیاد...خط بزن

جنس مخالف رو ترجیح میده...خط بزن

هروقت تنها شد یادت میفته...خط بزن

پشت سرت حرف میزنه...خط بزن

مكث نكن،فقط خط بزن

از این نترس كه تنها بشی

تنهایی شرف داره به حضورِ این آدما تو زندگیت

شروع كن...

اضافی ها رو خط خطی كن...

#علی_قاضی_نظام