دنیای رنگی من - قرار نیست ...

قرار نیست ...

قرار,

جستجو
قرار نیست ...

رویاها و هدف هات رو با خودکار بنویس.
اما چگونگی رسیدن به اونها رو با مداد.

قرار نیست "هدفت" تغییر کنه، ولی مسیرت ممکنه تغییر کنه.

موضوعات: تکستـ× ، عکس ، نوشتهـ× ،
یکشنبه 18 آذر 139706:26 ب.ظSITA- CM ()
آخرین مطالب