تبلیغات
× D♡ҠĤĪ ҠĤΛSΛ × - دروغ

دروغ

یکشنبه 18 آذر 1397♦ 05:33 ب.ظ♦ ☻SITA☻ ♦

از کسی که بت دروغ گفت نپرس(( چرا!!!)
چون با یه دروغ دیگه راضیت میکنه....!!