تبلیغات
× D♡ҠĤĪ ҠĤΛSΛ × - |:

|:

جمعه 23 آذر 1397♦ 10:12 ق.ظ♦ ☠ 東京喰種☯♦

چِقَـدر سَـ ـ ـخــت اَســ ـ ـت

وَقـ ـ ـتـ ـ ـی

بِـهـ ـتـ ـریـن دوسـ ـ ـتَت فَـریـ ـ ـبت دَهَـ ـ ـد