دنیای رنگی من - دختر بودن

دختر بودن

دختر,ن

جستجو
دختر بودن

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هــــــــر کسی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه

موضوعات: تکستـ× ،
سه شنبه 29 خرداد 139706:00 ب.ظSITA- نظرات ()
آخرین مطالب