تبلیغات
× D♡ҠĤĪ ҠĤΛSΛ × - × فقط یع آدمم

× فقط یع آدمم

شنبه 15 دی 1397♦ 11:50 ق.ظ♦ ☻SITA☻ ♦
نتیجه تصویری برای عکس شاخ سیاه و سفید

✘شاخ نیستم چون گاو نیستم✘
✘خاص نیستم چون عقده ندارم✘
✘بالا نیستم چون پرچم نیستم✘
فقط یه ✘آدمم✘
✘چیزی که خیلیا نیستن✘