D♡ҠĤĪ ҠĤΛSΛ


HOME MAIL TELL ROZA
 انسان
سه شنبه 29 خرداد 1397 × 05:01 ب.ظ    
تنها لایق نام انسان باش
گاهی برو...گاهی بمان..گاهی بخند..گاهی گریه کن...گاهی حرف بزن..
گاهی فریاد بزن...گاهی سکوت کن..گاهی ببخش..گاهی یاد بگیر...
گاهی سفر کن...گاهی اعتماد کن...گاهی بازی کن...گاهی فراموش کن...
گاهی زندگی کن...گاهی باور کن..گاهی بزرگ باش...گاهی کوچک باش..
گاهی چتر باش..گاهی باران باش...گاهی شب باش..گاهی مرد باش..
گاهی فرشته باش...گاهی مرگ..گاهی زندگی...گاهی سوال..
گاهی جواب..گاهی دریا ..گاهی برکه..گاهی همه چیز..
گاهی هیچ چیز... اما همیشه .. همیشه انسان باش...